Warto wiedzieć. Opłaty ZAiKS

Czy zespół muzyczny/dj, zabawiający gości weselnych w czasie przyjęcia musi opłacać tantiemy?

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie określa w sposób precyzyjny, kto w opisanym powyżej przypadku jest zobowiązany do wniesienia opłat z tytułu honorariów autorskich. Tym samym daje uprawnionym prawo do ubiegania się o wynagrodzenie zarówno od właściciela sali wynajmowanej na ten cel, zespołu muzycznego/dj wykonującego lub odtwarzającego utwory na weselu, jak i od samych Państwa Młodych (ale oczywiście tylko od jednego, a nie od wszystkich tych podmiotów równocześnie). Najczęściej jednak w przypadku organizacji wesela, opłatę taką wnosi właściciel sali, któremu zespół/dj powinien wręczyć wykaz wykonywanych utworów z nazwiskami autorów.


W szkole odbywa się dyskoteka. Czy należy rozliczyć się z ZAiKS-em?

Tak, należy rozliczyć się z ZAiKS-em. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, publiczne wykorzystanie utworów wiąże się z koniecznością uzyskania zgody autorów, których twórczość chce się wykorzystywać oraz zapłaty na rzecz twórców wynagrodzeń, czyli tzw. tantiem autorskich. Dotyczy to także przypadku gdy wykorzystanie utworów nie jest związane z działalnością zarobkową.

Szkoła może jednak wykorzystywać cudzą twórczość bez zezwolenia i zapłaty wynagrodzeń autorskich ale tylko w trakcie lekcji i tym podobnych zajęć dydaktycznych.

W przypadku tradycyjnych imprez szkolnych, jak np. akademie szkolne, dni patrona szkoły itp., a także studniówki lub dyskoteki organizowane w szkole dla uczniów, organizator może uzyskać zwolnienie z zapłaty tantiem autorskich, przy spełnieniu jednak warunków opisanych w art.31 ustawy. Podstawowym warunkiem jest niepobieranie przez DJ lub zespół muzyczny wynagrodzenia, a także, by nikt pośrednio ani bezpośrednio (np. poprzez bilet lub inną zapłatę za wstęp, sponsoring) na imprezie nie osiągał korzyści.

Wszelkie formalności związane z uzyskaniem stosownego zezwolenia (licencję autorów) oraz szczegółowe informacje można uzyskać w dyrekcjach okręgów ZAiKS-u


Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony zaiks.org.pl